Takrif Kalam (الكَلَامُ) dalam Ilmu Nahwu

Kalam (الكَلَامُ) dari segi ilmu nahwu ialah sesuatu yang di dalamnya terhimpun empat perkara. Iaitu lafadz (ucapan), murokkab (tersusun), mufid (memberi faidah) dan bil wadl’i (dalam bahasa Arab).

Ini seperti yang dinyatakan dalam kitab Jurumiyah:

اَلْكَلَامُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ الْمُفِيْدُ بِالْوَضْعِ

Maknanya: “Kalam adalah lafadz tersusun yang memberi manfaat dengan menggunakan bahasa Arab.”

Untuk memahami maksud ini, kita perlu mengkaji dengan lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan lafadz, murakkab, mufid dan bil wadl’i. Supaya kita dapat mengetahui sepenuhnya apa itu kalam.

takrif kalam dalam ilmu nahwu

1. Lafaz

Yang dimaksud dengan lafadz adalah bunyi/ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah. Contohnya perkataan

  • “Kitaabun” (كِتَابٌ),
  • “Masjidun” (مَسْجِدٌ), dan
  • “Zaidun” (زَيْدٌ).

Lafadz ini adalah lafaz lisan yang mengandungi huruf hijaiyah. Berbeza dengan bunyi hon, bunyi gemericik air, dan suara yang tidak mengandungi huruf hijaiyah, ini tidak termasuk dalam lafadz. Dan jika bukan lafadz, maka tidak boleh dinamakan kalam.

Lafadz terbahagi kepada dua. Ada lafadz muhmal dan ada lafadz musta’mal. Lafadz muhmal, adalah lafadz yang tidak berguna, yaitu ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah tetapi tidak digunakan.

Sebagai contoh, kita secara serampangan menyebut “Jajaban juba” (“جَجَبَنْ جُوْبَا) atau “daizun” (دَيْزٌ) yang tidak bermakna apa-apa.

Ucapan itu termasuk lafadz kerana merupakan bunyi lafaz yang mengandungi huruf hijaiyah. Akan tetapi lafadz tersebut digolongkan sebagai lafadz muhmal, karena tidak digunakan dan tidak mempunyai makna.

Lafadz musta’mal, adalah lafadz yang bermanfaat, yaitu ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah dan digunakan.

Contohnya perkataan

  • “Kitaabun” (كِتَابٌ),
  • “Masjidun” (مَسْجِدٌ), dan
  • “Zaidun” (زَيْدٌ).

Kata-kata ini biasa digunakan dalam perbualan. Kitaabun disebut merujuk kepada kitab, masjid merujuk kepada tempat ibadat dan Zaid adalah nama seseorang.

2. Murakkab (Tersusun)

Murakkab ialah sesuatu yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Maka jika suatu lafadz hanya terdiri dari satu lafaz, maka lafadz itu tidak murakkab.

Contoh murakkab:

زَيْدٌ قَائِمٌ

Maknanya: “Zaid adalah orang yang berdiri.”

Frasa “zaidun qoimun” ( زَيْدٌ قَائِمٌ ) adalah murakkab kerana terdiri daripada dua perkataan, iaitu perkataan زَيْدٌ dan قائم .

Jika hanya زَيْدٌ atau قَائِمٌ sahaja, maka bukan murakkab kerana tidak disusun. Dan jika bukan murakkab, maka tidak boleh dipanggil kalam.

Adapun murakkab yang menjadi tuntutan kalam ialah murakkab isnadiy, bukan murakkab tarkib majzi dan murakkab idlofiy. (Perbincangan murokkab, insyaAllah akan dibincangkan dalam post khas).

3. Mufid (Memberi Faidah)

Mufid bermaksud ucapan yang memberi makna. Supaya seseorang yang mendengar kata-kata ini tidak mempersoalkan dan tidak lagi ingin tahu mendengarnya. Dan boleh senyap dengan selesa.

Contoh mufid,

زَيْدٌ قَائِمٌ

Maknanya: “Zaid adalah orang yang berdiri.”

Ucapan di atas ialah mufid. Kerana telah memberi makna dengan susunan yang sempurna.

Contoh ucapan yang tidak mufid:

اِنْ قَامَ زَيْدٌ

Maknanya: “Jika zaid berdiri,”

Pernyataan di atas tidak mufid kerana tidak memberi makna yang sempurna. Kerana dalam ucapan itu terkandung perkataan “in” ( اِنْ ) yang bermaksud “jika”. Di mana “in” termasuk huruf syarat yang memerlukan jawapan. Biasanya jawapan mempunyai makna “maka”.

Semasa di sini jawapannya tidak ada. Sehingga makna menjadi separuh atau kurang lengkap. Orang yang mendengar kata-kata ini akan ingin tahu dan tidak selesa.

Oleh itu lafadz اِنْ قَامَ زَيْدٌ bukan mufid, jadi tidak boleh dipanggil kalam.

4. Bil Wadl’i

Adapun bil wadh’i ( بِالْوَضْعِ ), sebahagian ulama menafsirkannya dengan makna ( اَلْقَصْدُ ). Maka perkataan orang yang tidur dan lalai tidaklah disebut kalam menurut ulama nahwu.

Ada pula yang menafsirkannya dalam bahasa Arab ( اَلْعَرُبِيُّ ), maka kata-kata ‘ajam/bukan Arab seperti Turki, Barbar tidak disebut kalam menurut ulama nahwu.

Berikut adalah contoh kalam yang telah memenuhi empat syarat (dalam bentuk lafadz, murakkab, mufid dan bil wadl’i) seperti berikut:

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Maknanya: “Sesiapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berjaya.”

Lafaz di atas adalah kalam kerana memenuhi 4 syarat iaitu (1) lafadz, berupa ucapan yang mengandungi huruf hijaiyyah, (2) murakkab, kerana tersusun dari beberapa kalimah, (3) mufid, kerana memberi faidah dalam bentuk makna yang sempurna, dan (4 ) bil wadl’i, dalam bahasa Arab.

Soalan latihan:

1. Adakah ayat di bawah kalam? Nyatakan sebabnya!

اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ

“Solat adalah tiang agama”

2. Apakah ucapan di bawah ini kalam? Sebutkan alasannya!

مَنْ صَاْمَ رَمَضَانَ

“Barangsiapa yang berpuasa,”

3. Adakah ayat di bawah kalam? Nyatakan sebabnya!

قُبَّةُ الْمَسْجِدِ

“Kubah masjid”

5. Adakah perkataan “مثثثقث” itu kalam? Nyatakan sebabnya!

Leave a Comment