Perbendaharaan Kata Arab Warna Lengkap Dengan Contoh Ayat

Dalam mempelajari bahasa Arab, salah satu perkara yang paling asas ialah menghafal mufrodat, atau menghafal perbendaharaan kata yang paling banyak digunakan oleh orang, atau menghafal perkara yang sering muncul di sekeliling kita.

Dalam artikel ini, Baligha akan membincangkan dan menerangkan perbendaharaan kata mengenai warna (alwan / أَلْوَان) dalam bahasa Arab.

Mengapa penting untuk mengetahui dan menghafal perbendaharaan kata warna dalam bahasa Arab?

Kerana warna adalah sesuatu yang selalu ada di sekitar kita. Setiap hal di dunia pada dasarnya memiliki warna. Kedua-dua warna utama atau warna derivatif dengan pelbagai peringkat penggredan.

Berikut kami menerangkan perbendaharaan kata Arab mengenai warna:

Kebanyakan perbendaharaan kata bahasa Arab dalam bentuk isim mempunyai 2 bentuk perbendaharaan kata. Ini berkaitan dengan perkataan “jantina”.

Bagi perkataan yang menandakan sifat atau makna lelaki dipanggil mudzakar (مُذَكَّر), dan untuk perbendaharaan kata yang menunjukkan sifat atau makna wanita dipanggil muannats (مُؤَنَّث).

Tetapi bagi pemula yang baru belajar bahasa Arab, Anda boleh menggunakan perbendaharaan kata mudzakar terlebih dahulu jika masih sukar untuk menghafal bentuk muannats. Sila lihat table berikut:

Table Perbendaharaan Kata Warna (ألوان) dalam bahasa Arab

Bahasa MalaysiaBahasa Arab (Mudzakkar)Bahasa Arab (Muannats)
Hitamاَسْوَدُ
Aswadu
سَوْدَاءُ
saudaa u
Putihاَبْيَضُ
Abyadlu
بَيْضَاءُ
Baydlo u
Merahاَحْمَرُ
Ahmaru
حَمْرَاءُ
Hamroo u
Biruاَزْرَقُ
Azroqu
زَرْقَاءُ
Zarqoo u
Kuningأَصْفَرُ
Ashfaru
صَفْرَاءُ
Shofuroo u
Hijauاَخْضَرُ
Akhdloru
خَضْرَاءُ
Khadlroo u
Jinggaبُرْتُقَالِيُّ
Burtuqoliyu
بُرْتُقَالِيَّةُ
Burtuqooliyyatu
Unguبَنَفْسَجِيُّ
Banafsajiyu
بَنَفْسَجِيَّةُ
Banafsajiyyatu
Coklatبُنِّيُّ
Bunniyyu
بُنِّيَّةُ
Bunniyyatu
Kelabuاَرْمَدُ
Armadu
رَمَادِيُّ
Romaadiyyu
Merah Jambuوَرْدِيُّ
Wardiyu
وَرْدِيَّةُ
Wardiyyatu

Atau jika table di atas kita terangkan kemudian seperti ini (L = Mudzakar, dan P = Muannats):

 • Hitam / اَسْوَدُ / Aswadu (L)
 • Hitam / سَوْدَاءُ / Saudaa u (P)
 • Putih / اَبْيَضُ / Abyadlu (L)
 • Putih / بَيْضَاءُ / Baydloo u (P)
 • Merah / اَحْمَرُ / Ahmaru (L)
 • Merah / حَمْرَاءُ / Hamroo u (P)
 • Biru / اَزْرَقُ / Azroqu (L)
 • Biru / زَرْقَاءُ / Zarqoo u (P)
 • Hijau / اَخْضَرُ / Ahdloru (L)
 • Hijau / خَضْرَاءُ / Hadlroo u (P)
 • Kuning / أَصْفَرُ / Ashfaru (L)
 • Kuning / صَفْرَاءُ / Shofroo u (P)
 • Jingga / بُرْتُقَالِيُّ / Burtuqoliyu (L)
 • Jingga / بُرْتُقَالِيَّةُ / Burtuqoliyatu (P)
 • Ungu / بَنَفْسَجِيُّ / Banafsajiyu (L)
 • Ungu / بَنَفْسَجِيَّةُ / Banafsajiyyatu (P)
 • Coklat / بُنِّيُّ / Bunniyyu (L)
 • Coklat / بُنِّيَّةُ / Bunniyyatu (P)
 • Kelabu / اَرْمَدُ/ Ardmadu (L)
 • Kelabu / رَمَادِيُّ / Romaadiyyu (P)
 • Merah jambu / وَرْدِيُّ / Wardiy (L)
 • Merah jambu / وَرْدِيَّةُ / Wardiyyatu (P)

Contoh Penggunaan Perbendaharaan Kata Arab Warna dalam Ayat

Penggunaan perbendaharaan kata warna dalam bahasa Arab (mudzakar):

هَذَا قَمِيْصٌ أَسْوَدُ

Ejaan rumi: Hadza qomiisun aswadu.

Maknanya: Ini ialah kemeja hitam

ذَالِكَ قَلَمٌ اَخْضَرُ

Ejaan rumi: Dzalika qolamun akhdloru.

Maknanya: Itu adalah pena hijau.

اَلْكِتَابُ فِى صُنْدُوْقٍ اَرْمَدٍ

Ejaan rumi: Al kitaabu fii shunduuqin armadin.

Maknanya: Buku itu berada di dalam peti kelabu.

Lafadz qomiis (قَمِيْصٌ), qolam (قَلَمٌ), dan shunduuq (صُنْدُوقٍ) ialah perbendaharaan kata isim dengan jenis mudzakar. Maka perbendaharaan kata warna yang menjadi sifatnya juga mestilah dari jenis mudzakar seperti contoh di atas seperti lafadz aswad (أَسْوَدُ), akhdlor (اَخْضَرُ), dan romaadiy (رَمَادِيٍّ).

Penggunaan perbendaharaan kata warna dalam bahasa Arab (muannats):

 هَذِهِ قَلَنْسُوَةٌ سَوْدَاءُ

Ejaan rumi: Hadzihi qolansuwatun saudaa u.

Maknanya: Ini adalah topi hitam.

هَذِهِ حَقِيْبَةٌ حَمْرَاءُ

Ejaan rumi: Hadzihi haqiibatun hamroo u.

Maknanya: Ini beg merah.

عِنْدِى كُرَّةٌ بُرْتُقَالِيَّةٌ

Ejaan rumi: ‘Indiy kurratun burtuqooliyyah.

Maknanya: Aku mempunyai bola oren.

Lafadz qolansuwatun (قَلَنْسُوَةٌ), haqiibatun (حَقِيْبَةٌ), dan kurratun (كُرَةٌ) ialah perbendaharaan kata isim dengan jenis muannats. Sehingga perbendaharaan kata warna yang menjadi fitrahnya juga mestilah dari jenis mudzakar seperti contoh di atas seperti lafadz saudaa u (سَوْدَاءُ), hamroo u (حَمْرَاءُ), dan burtuqooliyyah (بُرْتُقَالِيَّةٌ).

Leave a Comment