Jenis Jenis Ayam

Ayam adalah haiwan ternakan yang sering dipelihara oleh manusia untuk tujuan makanan, telur, dan hiburan. Ayam biasanya mempunyai ciri-ciri tubuh …

Read more